Agesis

Agesis är ett privat aktiebolag som bedriver konsultverksamhet och utbildning inom IT.
Vi samarbetar ofta i nätverk med andra företag runt våra affärsidéer.

 
 
Kompetens

Agesis spetskompetens ligger inom metodik.
Vi är specialister på Agile och Lean, och hjälper organisationer att införa och/eller skala Agile/Lean som arbetssätt.
Vi har lång erfarenhet av att bygga mjukvara för avancerade tillämpningar, och arbetar också gärna med kravhantering, arkitekturlösningar och utveckling.

 
Kunder

Agesis kunder finns där det ställs höga krav på effektiva arbetssätt och tillförlitliga mjukvarulösningar.
Exempel på branscher är inom Flyg och Försvar, Telecom, Energi, Medicinteknik, mm.

 
Ledstjärnor

Agesis motto är att göra det som är krångligt och komplext, greppbart och förståeligt.
Våra tjänster och lösningar sätter fokus på kund- och verksamhetsnytta. Vi visar vägen till att utveckla mjukvara och produkter på kostnadseffektiva sätt.
Vårt framgångskoncept är expertkunskap inom metodik och teknik, samt nytänkande och omfattande erfarenhet av praktiskt arbete.